Chính sách bảo mật

I.    SỰ CHẤP THUẬN
Mama sữa non cam kết bảo mật toàn bộ dữ liệu cá nhân của người tham gia trang website mamasuanon.com phù hợp theo quy định pháp luật. Tất cả thông tin cá nhân khi bạn đăng ký bao gồm: họ tên/tên riêng, địa chỉ nhà ở, số điện thoại, địa chỉ email, tuổi tác, giới tính, v.v… Mama sữa non bảo đảm với bạn rằng thông tin cá nhân của bạn chỉ được thu thập trong trường hợp bạn tự nguyện cung cấp thông tin thông qua việc đăng ký vào trang web của Mama sữa non. Mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và số điện thoại của mình do Khách hàng tự chịu trách nhiệm bảo mật và lưu trữ. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Mama sữa non về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

II.    MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN
– Khi Khách hàng thực hiện giao dịch/ đăng ký trên trang Website Thương Mại Điện Tử (TMĐT) mamasuanon.com, Khách hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết để phía Mama sữa non hỗ trợ các vấn đề liên quan đến đơn hàng cũng như thông báo đến Khách hàng các ưu đãi.
– Khách hàng có trách nhiệm bảo đảm đúng thông tin, luôn cập nhật đầy đủ và chính xác nhất.
– Nếu Khách hàng có nhu cầu muốn thay đổi thông tin cung cấp trước đó thì có 2 cách:

  • Chỉnh sửa trực tiếp trên trang mamasuanon.com.
  • Liên hệ Hotline CSKH 18001716 của công ty chỉnh sửa thông tin cũ và cung cấp thông tin mới để được cập nhật trên hệ thống thông tin.

– Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website TMĐT mamasuanon.com bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập. Đây là các thông tin mà mamasuanon.com cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để mamasuanon.com liên hệ xác nhận khi Khách hàng đăng ký mua hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng. Trong trường hợp áp dụng chương trình Khách hàng thân thiết, Khách hàng cần cung cấp thêm các thông tin về CMND, ngày sinh, nơi cấp, ngày cấp.
Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho mamasuanon.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.